Otvorenie sezóny 2016

Sezónu 2016 otvoríme  6.5.2016

 

Otváracie podujatie + fotogaléria

Otváracie podujatie  2012 + fotogaléria

Obec Horné Srnie a Tenisový klub TK 2000 otvorili  8. júna nové multifunkčné ihrisko na tenisových kurtoch TK 2000. Za účasti, hlavne mladých športovcov zahájil otvorenie starosta obce krátkym príhovorom a potom nasledoval slávnostný výkop p. Mrázika a gen. riaditeľa spoločnosti Cemmac p. Kebíska.