Otvorenie sezóny 2016

Sezónu 2016 otvoríme  6.5.2016