Cenník

TENIS
Dvojhra za 1 hodinu: 4 EURO/ kurt
Štvorhra za 1 hodinu: 4 EURO/kurt

STOLNÝ TENIS
za 1 hodinu: 2 EURO/stôl

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
za 1 hodinu: 2 EURO/ihrisko

FUTBAL
za 1 hodinu 10: EURO/ihrisko

CVIČNÁ OBOJSTRANNÁ TENISOVÝ STENA je zadarmo.